Integritetspolicy

Varför ska jag läsa denna policy?
Denna policy beskriver hur vi på Tosselilla Sommarland samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Vilken information kan vi samla in?
Tosselilla Sommarland samlar in och behandlar information inom de områden och funktioner som anges nedan. Informationen kan samlas in när du handlar hos eller kontaktar oss och du lämnar personuppgifter. Dessa uppgifter kan vara:

E-postadress
Namn
Adress
Telefonnummer
Identifikationsuppgifter
Personnummer i vissa fall
Kontonummer i vissa fall
Vidare kan Tosselilla Sommarland komma att samla in tekniska data om de enheter du använder för att få tillgång till våra kanaler, däribland IP-adress, typ av webbläsare och cookieinformation. Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier (det vill säga tredjepartsplattformar såsom exempelvis Facebook och Instagram) kan Tosselilla Sommarland komma att ta emot information rörande din profil och dina interaktioner på tredjepartsplattformen från leverantören av densamma.

Hur kommer ni använda min information?Vi behöver veta en del om dig för att kunna hantera dina ärenden i vår kundtjänst. Vi kommer inte samla in mer information än vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster till dig.

Hur länge kommer vi spara din information?
Vi kommer endast behålla dina personuppgifter så länge som behövs för att uppfylla de syften som specificerats i denna policy. När vi sparar din data för andra syften t.ex. för att uppfylla krav på bokföring, sparar vi dina uppgifter endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte. Vi kommer genomföra regelbundna gallringar och ta bort personuppgifter om inte längre behövs.

Information som vi använder för nyhetsbrevs utskick eller marknadsföring kommer behållas fram tills den tidpunkt du själv väljer att av prenumerera från den.

Vilka delar ni min information med?
Dina personuppgifter hanteras av Tosselilla Sommarland. Dina personuppgifter lämnas till annan tredje part bara om det behöver ske på grund av krav i lag eller för att vi ska kunna skydda våra eller en tredje parts rättigheter.

Om du använder sociala medier, till exempel Facebook eller Instagram, för att komma i kontakt med Tosselilla Sommarland, överförs informationen samt personuppgifter alltid till tredje part (det vill säga det företag/organisation som driver det sociala mediet). För din egen skull rekommenderar vi dig att inte skicka känslig information till oss via sociala medier.

Var har vi din information?
Vi kommer till allra största del hantera dina personuppgifter inom EU/ESS. Om personuppgifter överförs till eller behandlas i ett land utanför EU/EES kommer Tosselilla Sommarland att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Vad är dina rättigheter?
Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.

Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.

Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.

Dataportabilitet: Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT miljö till någon annan, antingen ett annat företag eller till dig. Detta gäller inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller.

Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot marknadsföring / utskick när som helst. Antingen genom att avprenumerera från meddelandet eller kontakta oss via e-post.

Klagomål: Du kan kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Hur kan jag använda mina rättigheter?
Om du har frågor om hur Tosselilla Sommarland hanterar dina personuppgifter, eller om du vill nyttja dina rättigheter, tveka inte att kontakta oss på info@tosselilla.se eller via brev till Tosselilla Sommarland, Svampakorset, 273 97 Tomelilla. Märk brevet med ”GDPR”.

Uppdateringar till denna policy
Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då publicera den på denna webbsida. Denna policy uppdaterades senast den 25 maj 2018.

Hur du kan kontakta oss
Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller dina rättigheter så kan du kontakta oss på följande adress:

Tosselilla Sommarland
Svampakorset
273 97 Tomelilla
E-post: info@tosselilla.se

 

 

sv_SESvenska