En ansvarsfull öppning!

Coronakrisen lamslår fortfarande samhället i Sverige och påverkar oss inom besöksnäringen till mycket stor del.

Vi på Tosselilla Sommarland gör allt vi kan för att minimera en smittspridning och värna om våra medarbetare och värdefulla gäster.

Normalt skulle vi ha öppnat tillsammans med Barnens dag helgen den 6-7 juni men bedömer att med nuvarande förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för fler än 50 personer är detta inte möjligt. Vi har därför tagit beslut att skjuta på vår premiär till helgen den 4-5 juli.

När vi öppnar kommer vi ta vårt ansvar för att detta skall ske på ett säkert och tryggt sätt i en park som spänner över en yta på 500 000 kvadratmeter. Tosselilla Sommarland kommer följa folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer. Detta innebär att vi just nu tittar på ett antal åtgärder som kan bli aktuella vid en öppning:

  • Ha folkhälsomyndighetens senaste riktlinjer synliga på flertalet platser i parken samt på våra sociala medier och hemsida.
  • Parken kommer eventuellt ha ett begränsat antal besökare.
  • Vi ser över kösystem och sätter upp tydliga avståndsmarkeringar m.m.
  • Rutiner för att säkerställa att det inte uppstår trängsel vid på- och avstigning av våra attraktioner.
  • Ökade städrutiner på toaletter och andra utsatta ytor.
  • Fördjupad genomgång med alla medarbetare gällande hygien, social distansering och andra säkerhetsregler.
  • Handspritstationer på flera centrala platser i parken.
  • Regelbunden desinficering av grepp, byglar, säten och andra utsatta ytor på våra attraktioner.
  • Vi ser över möjligheten att införa digitala system för exempelvis matbeställning.

Vi utvärderar kontinuerligt läget i förhållande till de riktlinjer som sätts upp och vår högsta prioritet är och förblir alltid våra medarbetare och gäster.

Hitta till Tosselilla

Besök oss på sociala medier

International